Välkommen!

Välkommen till Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr sidor för sökande och stödadministration

På dessa sidor kan du skapa ett användarkonto och skicka in ansökningar och anhålla om utbetalning samt rapportera beviljade bidrag.

Nedan hittar du information om alla aktuella bidragsformer som kan sökas just nu. Läs anvisningarna noggrant före du gör din ansökan.

Första gången du söker? Registrera dig här.

Om du har problem med att logga in: klicka här för hjälp.

Alla ansökningstyper
För organisationer

Alla ansökningstyper

Typ av stöd
Beskrivning
Öppen
BMR övrigt för år 2022
Gäller alla övriga ansökningar utom lägerverksamhet, privat upprätthållen småbarnspedagogik eller lagstadgad eftermiddagsverksamhet.

OBS! Personliga understöd utdelas inte.
01.09 - 30.09.2021
BMR privat småbarnspedagogik för år 2022
Ansökan om understöd för privat upprätthållen småbarnspedagogik.

Verksamhetsunderstöd utdelas inte till kommunala daghem eller daghem som har köptjänstavtal med kommunen.

OBS! Personliga understöd utdelas inte.
01.09 - 30.09.2021
BMR lagstadgad eftermiddagsverksamhet för år 2022
Ansökan om understöd för lagstadgad morgon- och eftermiddagsvård för åk 1-2 som ordnas 5 dagar i veckan.

OBS! Personliga understöd utdelas inte.
01.09 - 30.09.2021
BMR lägerverksamhet för år 2022
Ansökan om understöd för lägerverksamhet.

OBS! Personliga understöd utdelas inte.
01.09 - 30.09.2021