Välkommen!

Välkommen till Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr sidor för sökande och stödadministration

På dess sidor kan du skapa ett användarkonto och skicka in ansökningar om stöd, samt anhålla om utbetalning och rapportera för beviljat stöd.

Nedan hittar du information om alla aktuella stödformer som kan sökas just nu. Läs anvisningarna noggrant före du gör din ansökan.

Första gången? Registrera dig här.

Har du upprättat dig som användare i Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr:s tidigare ansökningssystem (före 19.8.2018)? För att få tillgång till det nya systemet ska du be om ett nytt lösenord för att kunna logga in. Det gör du här. Du skall inte registrera dig på nytt.
Om du upplever problem med att logga in: klicka här för hjälp.
Alla
Organisation

Alla

Typ av stöd
Beskrivning
Öppen
1801 BMR övrigt
För alla övriga ansökningar
OBS! Personliga understöd utdelas inte.
01.09 - 30.09.2018
1802 BMR privat dagvård
Ansökan om understöd för privat upprätthållen barndagvård.
Verksamhetsunderstöd utdelas inte till kommunala daghem eller daghem som har köptjänstavtal med kommunen.
NYTT! Understöd beviljas daghem som får servicesedel.
OBS! Personliga understöd utdelas inte.
01.09 - 30.09.2018