Välkommen!

Välkommen till Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr sidor för sökande och stödadministration

På dessa sidor kan du skapa ett användarkonto och skicka in ansökningar och anhålla om utbetalning samt rapportera beviljade bidrag.

Nedan hittar du information om alla aktuella bidragsformer som kan sökas just nu. Läs anvisningarna noggrant före du gör din ansökan.

Första gången? Registrera dig här.

Om du har problem med att logga in: klicka här för hjälp.
Alla
Organisation

Alla

Typ av stöd
Beskrivning
Öppen
1901 BMR övrigt
Gäller alla övriga ansökningar utom privat upprätthållen småbarnspedagogik.

OBS! Personliga understöd utdelas inte.
01.09 - 30.09.2019
1902 BMR privat småbarnspedagogik
Ansökan om understöd för privat upprätthållen småbarnspedagogik.

Verksamhetsunderstöd utdelas inte till kommunala daghem eller daghem som har köptjänstavtal med kommunen.

OBS! Personliga understöd utdelas inte.
01.09 - 30.09.2019